IDA WIKLUND

Jag lider med det ukrainska folket och önskar av hela mitt hjärta att kriget tar slut. Varje dag gråter jag på grund av kriget och jag var tvungen att skriva en sång för Ukraina.